Наставак реализације програма ”Чиготицa”

Градска општина Обреновац и ове године реализује програм лечења гојазности код деце узраста од 12 до 18 година под називом “Чиготица”. Програм се реализује у сарадњи са Рехабилитационим центром ”Чигота” на Златибору, Домом здравља Обреновац и Републичким фондом за здравствено осигурање. Групу малишана која ових дана борави на Златибору у оквиру програма “Чиготица” обишао је председник Градске општине Обреновац Мирослав Чучковић са својим сарадницима. (више…)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу комбиноване дечије установе у Обреновцу

Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС«, бр. 32/19), оглашава (више…)

У току су грађевински радови широм општине Обреновац

На територији градске општине Обреновац у току су грађевински радови. У месној заједници Стублине ради се на асфалтирању улице у Симеуновића крају, након чега се планирају радови на асфалтирању пута који води до куће Недељковића и кружног пута до Обрадовића. Такође, ради се на асфалтирању Улице Проте Матеје Ненадовића и изградњи пешачко бициклистичке стазе у месној заједници Забрежје. (више…)