Одлука о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години (друга фаза)

ObrenovacgrbПредседник градске општине Обреновац, дана 02. марта 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 28.02.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 10 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – друга фаза, донео је (више…)