Јавни конкурс за пријем саветника на пословима књиговође контисте главне књиге

На основу члана 83  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл гласник РС бр 21/2016 и 113/2017 и 95/2018), члана  4,5 и 6  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 95/16 и 113/2017), Управа   градске општине Обреновац оглашава: (више…)

Јавни конкурс за пријем саветника на финансијско материјалним пословима

На основу члана 83  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл гласник РС бр 21/2016 и 113/2017 и 95/2018), члана  4,5 и 6  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 95/16 и 113/2017), Управа   градске општине Обреновац оглашава: (више…)

Јавни конкурс за пријем саветника за нормативно правне послове

На основу члана 83  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл гласник РС бр 21/2016 и 113/2017 и 95/2018), члана  4,5 и 6  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 95/16 и 113/2017), Управа   градске општине Обреновац оглашава: (више…)

Јавни конкурс за пријем приправника у Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове

На основу члана 94  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл гласник РС бр 21/2016 и 113/2017  и 95/18 ), члана  4,5 и 6 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 95/16 и 113/17), Управа   градске општине Обреновац оглашава: (више…)