Расписан конкурс за доделу студентских награда

Данас је Веће градске општине Обреновац донело Одлуку о расписивању конкурса за доделу 50 студентских новчаних награда најбољим студентима основних и мастер студија акредитованих факултета и високих школа у школској 2019/2020. години. (више…)

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 31.01.2020. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” број 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), члана 18. Одлуке о студентским наградама (“Сл. лист града Београда” број 12/14), имајући у виду члан 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину (“Сл. лист града Београда” бр. 121/19), на предлог Комисије за образовање од 30.01.2020. године, донело је (више…)

У току постављање лежећих полицајаца

Сталним консултацијама са надлежнима из Секретаријата за саобраћај града Београда, Комисија за безбедност у саобраћају ГО Обреновац се труди да појача безбедност учесника у саобраћају. У протеклом периоду акценат је стављен на постављење нових “лежећих полицајаца”, као и обнављење оних који су пропали. (више…)