Деца Обреновца за децу из Обилића

Прошле године Градска општина Обреновац покренула је акцију “Деца деци”. У акцију су укључене све основне школе са територије општине Обреновац, чији ученици су прикупили пакетиће за основце из општине Обилић на Косову и Метохији. (више…)

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ ТЕЛЕВИЗИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

 

Председник Већа градске општине Обреновац дана 22. jaнуара 2020. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), донео је    (више…)

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА РАДИО, ШТАМПАНЕ И ИНТЕРНЕТ МЕДИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

 

Председник Већа градске општине Обреновац дана 22. јануара 2020. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), донео је    (више…)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Председник градске општине Обреновац, дана 24. јануара 2020. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 15.01.2020. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18 – др. закон), Уредбe Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 16/18) и на основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, уз прибављену сагласност Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 24. јануара 2020. године, упућује (више…)