Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2020. години на територији градске општине Обреновац

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 20. децембар 2019. године, на основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, бр.  13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), члана 55. Статута градске општине Обреноваца („Службени лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), члана 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину („Службени лист града Београда“, бр. 121/19), расписује (више…)

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2020. години на територији градске општине Обреновац

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 20. децембар 2019. године, на основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, бр.  13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), члана 55. Статута градске општине Обреноваца („Службени лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), члана 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину („Службени лист града Београда“, бр. 121/19), р а с п и с у ј е (више…)

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( „Сл. гласник РС“ бр. 16/18) (више…)

1. јануара Обреновац је град отвореног срца

Градска општина Обреновац на самом почетку 2020. године по десети пут организује манифестацију ”Обреновац – град отвореног срца”. По угледу на традиционалну београдску акцију ”Улица отвореног срца”, 1. јануара, од 10.00 до 14.00 часова, на Тргу др Зорана Ђинђића у Обреновцу, деци Обреновца ће срећну Нову годину пожелети глумци, музичари, плесачи, кловнови, Деда Мразеви… (више…)