Свечано отворена деоница Обреновац-Сурчин

Церемонијом код сурчинске петље свечано је отворена деоница ауто-пута “Милош Велики” од Сурчина до Обреновца, дужине 17,6 километара. Деоница Сурчин – Обреновац повезује коридоре 10 и 11, односно Војводину са западом земље. Са њом ће се од Београда до Чачка путовати аутопутем дужине 120,6 километара. (више…)

Рани јавни увид поводом израде ПДР обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1и 2” на аутопуту Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Обреновац – Уб

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 03.12.2019. године, упутила Елаборат за потребе израде Плана детаљне регулације обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1 и 2“ на аутопуту Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Обреновац – Уб, Градска општина Обреновац на рани јавни увид, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) (више…)

Нова јавна расвета у Улици Краља Александра Првог

У претходном периоду Комисији за безбедност саобраћаја стигле су бројне сугестије Обреновчана, које су се тицале неосветљених пешачких прелаза у Улици Краља Александра Првог. У сарадњи са Јавним предузећем за изградњу Обреновца, Комисија је решила дугогодишњи проблем, постављањем светиљки на четири спорне локације. (више…)