Потписан уговор за изградњу канализације на Шабачком путу

У просторијама Друге месне заједнице у присуству грађана, представника Градске општине Обреновац, ЈКП ,,Водовод и канализација” и чланова савета МЗ потписан је уговор за изградњу канализације на Шабачком путу. На простору од ,,Интерекса” до надвожњака радиће се више од 5 километара канализационе мреже. Рок за завршетак радова је годину дана. (више…)

Одржана манифестација ”Дан јелки”

Данас је на Градском тргу у Обреновцу, пету годину заредом, организована манифестација ”Дан јелки”.
Директор Јавног предузећа за унапређење и заштиту животне средине, Светозар Андрић је рекао да се манифестација организује у сарадњи са свим школама са територије Обреновца под покровитељством Градске општине. (више…)

Пакетићи за малишане широм Обреновца

Јуче и данас су широм Обреновца у различитим акцијама додељивани пакетићи малишанима. Савети месних заједница су у сарадњи са школама и удружењима обезбедили поклонe и на најлепши могући начин улепшали малишанима почетак Нове године.

(више…)

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2020. години на територији градске општине Обреновац

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 20. децембар 2019. године, на основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, бр.  13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), члана 55. Статута градске општине Обреноваца („Службени лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), члана 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину („Службени лист града Београда“, бр. 121/19), расписује (више…)

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2020. години на територији градске општине Обреновац

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 20. децембар 2019. године, на основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, бр.  13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), члана 55. Статута градске општине Обреноваца („Службени лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), члана 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину („Службени лист града Београда“, бр. 121/19), р а с п и с у ј е (више…)

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( „Сл. гласник РС“ бр. 16/18) (више…)