”Пажљивкова правила у саобраћају” за предшколце

Градска општина Обреновац је у сарадњи са саобраћајном полицијом и Агенцијом за безбедност у саобраћају наставила акцију у којој се води брига о свим учесницима у саобраћају. Данас су чланови Комисије за безбедност у саобраћају Градске општине Обреновац и припадници Саобраћајне полиције посетили малишане из предшколске установе ,,Перка Вићентијевић” и њима поделили  примерке ”Пажљивка” у виду бојанке. (више…)

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „КОЛУБАРА Б”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14и 83/18) (више…)