Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету ГО Обреновац за 2020. годину

 

Веће градске општине Обреновац, на основу члана 42. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 43 и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), на седници одржаној дана 15.11.2019. године, донело је (више…)

Уређење потока Буковa Јаругa у улици Аце Тешића

У улици Аце Тешића у месној заједници Барич изводе се радови на уређењу потока Букова јаруга. На овом простору ради се детаљна регулација, бетонска облога у дужини од 150 метара. Комплетни радови биће завршени у наредне две недеље. (више…)