ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години, образована решењем председника ГО Обреновац VIII-01 бр. 020-4/11 од 14.03.2019. године на седници одржаној 05.11.2019.године, на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 7. став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. год VIII-01 бр. 020-4/85 од 10.10.2019. године, донела је (више…)

Компанија ”Биснод” доделила сертификате бонитетне изврсности обреновачким привредницима

Данас је компанија ”Биснод” у Спортско културном центру у Обреновцу организовала окупљање бонитетно изврсних компанија. У питању су компаније које су по ригорозној методологији издвојене да успешно послују, које су финансијски стабилне и за које ”Биснод” гарантује да у наредних годину дана неће имати већих проблема у самом пословању. (више…)