ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ, ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2019. ГОДИНИ

Председник градске општине Обреновац дана 10. октобра 2019. године, на основу Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), на предлог Комисије за културу од 01.10.2019. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 10.10.2019. године, расписује (више…)

Отворен обреновачки сајам књига

У циљу промоције књижевног стваралаштва на територији Градске општине Обреновац данас је у холу Спортско културног центра ”Обреновац” отворен Сајам књига. Први пут након 8 година, Обреновчани ће имати прилику да се друже са обреновачким ауторима и писцима и по повољнијим ценама купе књиге. (више…)

Семенска пшеница за обреновачке пољопривреднике

Захваљујући сарадњи између удружења пољопривредника, општине Обреновац и министарства пољопривреде данас је на сточној пијаци пољопривредним произвођачима додељена помоћ у виду репроматеријала. За предстојећу сетву је обезбеђено по 250 килограма семенске пшенице за укупно 200 домаћинстава са територије Обреновца.
(више…)