У Баричу завршена реконструкција пута и започета реконструкција водоводне мреже

Након готово два месеца завршени су радови на стругању и асфалтирању оштећеног коловозног застора на државном путу, то јест Обреновачком путу кроз Барич. У току је постављање хоризонталне сигнализације. (више…)