Одлука о избору по Јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења из области пољопривреде средставима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину

Заменик председника градске општине Обреновац, дана 30. јула 2019. године, на основу члана 50 и 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 7. Одлуке о расписивању јавног конкурса за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења из области пољопривреде средставима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину VIII-01 бр. 020-4/ 49 од 14. јуна 2019. године, на основу предлога Комисије за пољопривреду и село од 05.07.2019. године, уз прибављено мишљење Већа градске општине са седнице одржане 30.07.2019. године, донео је (више…)

У току реконструкција топловодне мреже у Главној улици

У току лета ЈКП ”Топловод” на 12 градилишта изводи радове на санацијама, реконструкцијама и новим мрежама у вредности од преко 160.000.000 динара. Једно од тих градилишта у Улици Милоша Обреновића обишао је данас председник Градске општине Обреновац Мирослав Чучковић који је истакао да се подједнака пажња посвећује ширењу мреже и санацијама и реконструкцијама без којих нема поузданог система нити нових корисника. (више…)