Одлука о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину

Заменик председник градске општине Обреновац, дана 06. јуна 2019. године, на основу члана 50 и 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 33 од 24. априла 2019. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, који је био отворен од 24.04.2019. године до 09.05.2019. године, на основу Предлога Одлуке о избору пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница који ће се финансирати средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима на седници одржаној 28.05.2019. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 06.06.2019. године, донео је (више…)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА ДО 22 МЕТРА ДУБИНЕ У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Заменик председника градске општине Обреновац дана  06. јуна 2019. године, на основу члана 50 и 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине  Обреновац за 2019. годину VII-02 бр. 020-3/27 од 13.02. 2019. године, на предлог Комисије за пољопривреду и село од 05. јуна 2019. године , по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана  06. јуна 2019. године, расписује (више…)

Започета тотална реконструкција Улице 10. октобра у Скели

Градска општина Обреновац и Јавно предузеће за изградњу Обреновца у сарадњи са Јавним предузећем ”Путеви Београда” изводе радове на обећаној тоталној реконструкцији Улице 10. октобра у Скели. По речима председника Савета месне заједнице Милана Стојића улица је изграђена пре 43 године. (више…)