Месна заједница Барич добија канализацију

ЈКП Водовод и канализација је расписало јавну набавку за генерални пројекат система за одвођење атмосферских и отпадних вода за насељено место Барич. Тим поводом је у Баричу у Улици Милисава Чамџије одржан скуп мештана са представницима предузећа и Градске општине Обреновац. (више…)

Завршени радови на реконструкцији пута за Доњи крај у Вукићевици

Завршени су радови на реконструкцији деонице пута за Доњи крај у месној заједници Вукићевица. Пут је реконструисан у дужини од 3 километра, те су се стекли услови за поновно успостављање саобраћаја јавног превоза у овом крају. (више…)

 ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години, образована решењем председника ГО Обреновац VIII-01 бр. 020-4/11 од 14.03.2019. године на седници одржаној 04.04.2019.године, на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 7. став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и  Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години VIII-01 бр. 020-4/3 од 13.02.2019. године, донела је (више…)

Асфалтиран пут за ”Гребачу”

У оквиру пролећних радова на уређењу саобраћајница, асфалтиран је и пут од Ваљевског пута до депоније ”Гребача” у дужини од 2,5 километра. Према речима директора ЈКП ”Обреновац”, Славка Берића ово је био један од најприоритетнијих задатака за то предузеће. (више…)