ПОЗИВ за подношење пријава ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Председник градске општине Обреновац, дана 04. марта 2019. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 25.02.2019. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18), Уредбe Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 16/18) и на основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, уз прибављену сагласност Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 04. марта 2019. године, упућује (више…)

Коначна ранг листа за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2018/2019. години

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 04. марта 2019. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 24. Одлуке о студентским наградама (”Сл. лист града Београда”, број 12/14) и члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 6/13 и 12/15), разматрајући  предлог Коначне ранг листе студената за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2018/2019. години који је утврдила Комисија за образовање дана 28.02.2019. године по спроведеном конкурсу по Одлуци Већа градске општине Обреновац  VII – 02 бр. 020-3/ 12 од 25.01.2019. године, донело је следећу (више…)