Поново покренуто постројење за секундарну сепарацију отпада

После пет година, поново је покренуто постројење за секундарну сепарацију отпада на депонији ”Грабача” у Великом Пољу. Постројење ће омогућити да се из отпада који се прикупи на територији општине Обреновац издвоји све оно што може да се рециклира. Директор ЈКП ”Обреновац, Славко Берић је рекао да то предузеће, у наредном периоду, планира уз секундарну, да започне и примарну сепарацију. (више…)

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Коначну листу реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији ГО Обреновац доделом пакета грађевинског материјала можете пронаћи овде.

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2019. години на територији градске општине Обреновац

Председник Већа градске општине Обреновац дана 28.02.2019. године, на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 24 став 1 и члана 25 Правилника о суфинансирању пројеката за оствривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53 и 55 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“,  број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 8 Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2019. годину(„Сл. лист града Београда“, број 123/18), а у складу са Конкурсом  за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2019. години на територији градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/10 од 15.01.2019. године на предлог Комисије за оцењивање пројеката за производњу медијских садржаја  за радио, штампане и интернет медије за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Обреновац у 2019. години од  28.02.2019. године, донео је (више…)

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији из буџета градске општине Обреновац у 2019. години

Председник Већа градске општине Обреновац дана ­­28.02.2019. године, на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 24 став 1 и члана 25 Правилника о суфинансирању пројеката за оствривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53 и 55 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“,  број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 8 Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2019. годину(„Сл. лист града Београда“, број 123/18), а у складу са Конкурсом  за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2019. години на територији градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/9 од 15.01.2019. године на предлог Комисије за оцењивање пројеката за производњу медијских садржаја намењених телевизији за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Обреновац у 2019. години од 28.02.2019. године, донео је (више…)