ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац на седници одржаној 22.03.2019. године на основу Јавног позива а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац за 2018.годину VII-020 број 020-3/181 oд 06.12.2018. утврђује (више…)

Одржано општинско такмичење у рецитовању

Данас је у Спортско културном центру ”Обреновац” одржано општинско такмичење у рецитовању. Такмичење организује Градска општина Обреновац за ученике основних и средњих школа са територије општине Обреновац, а учесници су се такмичили у три категорије. Прво су наступили ученици од првог до четвртог разреда, а потом су своје рецитаторске способности показали ђаци од петог до осмог разреда и на крају средњошколци. (више…)

Бесплатни дводневни излети за обреновачке пензионере у Врњачкој Бањи

Током претходне године, сваке суботе, Градска општина Обреновац је организовала бесплатне једнодневне излете у циљу унапређења услова живота и друштвеног активизма старијих суграђана. Ове године је уведена новина, те ће обреновачки пензионери моћи бесплатно да бораве у Врњачкој Бањи и то два дана. (више…)

Већи део Грабовца обухваћен системом одношења комуналног отпада

Јавно комунално предузеће ”Обреновац” проширило је обухват изношења комуналног отпада и на месну заједницу Грабовац. Промоцији овог посла у једној од највећих месних заједница на овом подручју присуствовали су поред пословодства ЈКП-а и председник Градске општине Обреновац Мирослав Чучковић са сарадницима. (више…)

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14- пречишћен текст и 73/14), члана 33 Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16 и 117/16), и члана 31 Статута Jавног предузећа за изградњу Обреновца НО бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године и НО бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца  VII-01 бр. 020-8 од 15. марта 2019. године, објављује (више…)

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14- пречишћен текст и 73/14), члана 34 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа  за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац  („Службени лист града Београда“, бр. 85/16, 103/16 и 133/16), члана 33 Статута Јавног предузећа  за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац бр. 2982/16 од 17.10.2016. и бр. 1318/17 од 28.04.2017. године и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа  за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац  VII-01 бр. 020-10 од 15. марта 2019. године, објављује (више…)