Одлука о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину  

Председник градске општине Обреновац, дана 18. октобра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/ 39 од 29.05.2015. године, по спроведеном Првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 80 од 21. септембра 2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница   средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 21.09.2018. до 08.10.2018.године, на основу Предлога Одлуке о избору цркава и верских заједница које ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима и омладином са седнице одржане 16.10.2018. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 18.10.2018. године, донео је (више…)

Омладински фонд подржао 13 пројеката

Програму Омладинског фонда, који реализује Канцеларија за младе општине Обреновац, у сарадњи са Градом Београдом прикључио се велики број младих Обреновчана. Они су представили своје идеје и успели да добију средства која ће њихове замисли спровести у дело. (више…)

Одлука о избору по Јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих средставима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину   

Председник градске општине Обреновац, дана 18. октобра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 3.5. Одлуке о расписивању јавног конкурса за учешће градске општине Обреновац у финансирању омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих средставима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину VIII-01 бр. 020-4/ 73 од 05. септембра 2018. године, на основу предлога Конкурсне комисије за вредновање омладинских програма и пројеката од 28.09.2018. године, уз прибављено мишљење Већа градске општине са седнице одржане 18.10.2018. године, донео је (више…)