Одлука НО ЈКП ”Обреновац” о допуни ценовника

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, бр. 119 од 17.12.2012. године), чл. 37. Одлуке о измени одлуке о оснивању ЈКП „Обреновац“ и чл. 21 – 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ″Обреновац″ из Обреновца, на својој 53. седници усмено одржанoj  16.10.2018.године, донео је (више…)

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 16.10.2018. године, на основу члана 17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 28.09.2018. године, утврђује (више…)

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СРЕДСТВИМА  ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 16.10.2018. године, на основу члана 17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 28.09.2018. године, утврђује (више…)