ИЗВЕШТАЈ  О СПРОВЕДЕНОМ  ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 10.10.2018. године, на основу члана члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13 и 93/15), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/80 од 21.09.2018. године, по спроведеном конкурсу објављеном 21. септембра 2018 године, утврђује (више…)

Обезбеђене нове санитарије за све обреновачке школе

Градска општина Обреновац је обезбедила нове санитарије које ће у наредном периоду бити монтиране у тоалетима свих школа које се налазе на територији Обреновца. У питању је 150 нових шоља као и 170 нових лавабоа, а вишак санитарија ће остати у резерви уколико накнадно дође до оштећења, рекао је помоћник председника, Драган Блажић. (више…)

У Обреновцу сваког 10-ог у месецу Пољопривредни вашар

Веће Градске општине Обреновац је донело одлуку да се сваког 10-ог у месецу на Вашаришту организује пољопривредни вашар. Данас је организован први такав вашар на којем се могу купити половна и нова механизација, опрема и делови. (више…)