Најављена реконструкција оштећених саобраћајница

Представници Градске општине Обреновац и Савета месне заједнице Ратари, обишли су данас Матића крај у том месту како би поразговарали са мештанима о проблему који се налази на путу ка Малим Бргулицама. Овом саобраћајницом дневно прође више од 200 камиона који превозе материјал на градилишта новог аутопута и моста у Обреновцу и услед тога долази до великог оштећења коловоза. (више…)

Одлука по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години (седма фаза)

Председник градске општине Обреновац, дана 07. септембра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 23.08.2018. године, донео је (више…)