У току радови на изградњи јавне расвете на трим стази

Након прибављања сагласности ЈП ”Србијашуме” и Завода за заштиту споменика природе као и прибављања грађевинске дозволе, Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине ”Обреновац” је приступило изградњи јавне расвете на трим стази у Забрану. (више…)