Нова бичилистичка стаза од Забрана до Перила

Завршени су радови на изградњи наставка пешачко бициклистичке стазе од Забрана до Перила на Забрежју. Радове је изводило Јавно предузеће за изградњу ,,Обреновац” а изградња је започета крајем маја. Спортистима и рекреативцима на располагању је нових 1,980 метара стазе. Завршетком изградње ове деонице дужина пешачко бициклистичке стазе износи 10 километара, од Купинца, преко Забрана, затим насипом до Перила, а онда Савском и улицом Аце Симовића до Обреновца.

(више…)

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

Председник Већа градске општине Обреновац дана 27.07.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, број 103/17, 26/18 и 48/18), на предлог Комисије за културу од 17.07.2018. године, а по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 27.07.2018. године, донео је (више…)

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

Председник Већа градске општине Обреновац дана 27.07.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, број 103/17, 26/18 и 48/18), на предлог Комисије за спорт од 13.07.2018. године, а по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 27.07.2018. године, донео је (више…)