Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, на КП 99/6, 99/7, 99/8, 101 и 102 КО Ушће, ГО Обреновац, територија Града Београда

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта  ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Огранак ТЕ НТ из Обреновца, Богољуба Урошевића Црног 44, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на  Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, на КП 99/6, 99/7, 99/8, 101 и 102 КО Ушће,  ГО Обреновац, територија Града Београда, заведен под бројем 353-02-01522/2018-03 од 06.07.2018.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства  у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама  Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 17.08.2018. у 10h биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74.

Настављена реконструкција пута од Јошеве ка Љубинићу

Настављени су радови на тоталној реконструкцији деонице пута који повезује општине Уб и Обреновац у дужини од 8,5 километара од Љубинића ка Јошеви. Радове је обишао председник Градске општине Обреновац, Мирослав Чучковић који је подсетио да су путеви који спајају општину Обреновац са околним општинама били у лошем стању. (више…)