(Пета фаза) Одлука по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

Председник градске општине Обреновац, дана 12. јуна 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 30.05.2018. године, донео је (више…)

Очишћена дивља депонија у насељу Музичка колонија

Свеобухватна акција коју спроводе Градска општина Обреновац и ЈКП ”Обреновац” која се односи на уклањање дивљих депонија данас је настављена у насељу Музичка колонија. Милорад Јанковић заменик председника Скупштине Градске општине Обреновац је рекао да депонију у том насељу стварају сами мештани без обзира што имају канте за комунални отпад. (више…)