Постављене нове клупе у градском парку у Обреновцу

Акција постављања нових, поправке и фарбања старих клупа приводи се крају у Обреновцу. Јавно комунално предузеће ,,Обреновац” у претходном периоду уредило је градски трг и парк на ком се налази велики број клупа, која служе као места за одмор и предах. Овом акцијом обухваћено је и комплетно уређење зелених површина које се налазе у самом центру града.

Осветљено комплетно насеље Ројковац

Јавно предузеће за изградњу ,,Обреновац” завршило је радове на изградњи и постављању нових стубова и светиљки у насељу Ројковац у месној заједници Рвати. Радови су започети пре 45 дана и извођени су у три фазе. Нова мрежа јавне расвете постављена је дуж пешачких стаза и дечијих игралишта.  Нових 26 стубова,  допринеће и већој безбедности становника овог насеља. На стубове су постављене савремене светиљке са LED технологијом које ће допринети знатној уштеди електричне енергије. Постављањем нових светиљки комплетно насеље Ројковац покривено је расветом.