Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу подстицајних средстава из буџета Градске општине Обреновац за 2018. годину намењених финансирању пројеката инвестиције у физичка средства и изградњу објеката пољопривредних газдинстава

Председник градске општине Обреновац, дана 30.05.2018. године, на предлог Комисије за пољопривреду и село од 29.05.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 30.05.2018. године, на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2018. годину VII-02 бр. 020-3/19 од 01.02.2018. године, донео је (више…)

Одлука о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 30. маја 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/34 од 18. априла 2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 18.04.2018. године до 04.05.2018. године, на основу Предлога Одлуке о избору пројеката удружења који ће се финансирати средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима на седници одржаној 14.05.2018. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 30.05.2018. године, донео је (више…)