Гради се пут који ће спојити Малу Моштаницу са Вранићем

Градски менаџер Горан Весић обишао је дaнaс рaдoвe нa aсфaлтирaњу путa Пoсaвски пaртизaни у нaсeљу Врaнић кojи пoвeзуje oпштинe Бaрajeвo и Обрeнoвaц, a пoсредно и Чукaрицу. У питaњу je дeoницa дужинe 5,5 километара. (више…)

Захтев ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац

На огласној табли градске општине Обреновац објављује се захтев ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац бр. 957 од 19.04.2018. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац број 953 од 19.04.2018. године, са образложењем, у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (”Сл. гласник града Београда”, 88/11 и 104/16). (више…)