Стање на водотоковима у Обреновцу редовно

Градска општина Обреновац и припадници Сектора за ванредне ситуације свакодневно обилазе водотокове на територији Обреновца. Саветник председника Градске општине Обреновац Дејан Камбер је данас рекао да су сви водотокови који прилазе нашој општини у кориту. (више…)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник градске општине Обреновац, дана 18.04.2018. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 17.04.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 18.04.2018. године, на основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13 и 93/15), донео је (више…)

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Минску, Република Белорусија, у јуну 2018. године

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 18. априла 2018. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац број (”Сл. лист града Београда” број 6/13 и 12/15), тачке 4. Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2018. годину VII – 02 бр 020-3/ 19 од 01.02.2018. године, на предлог Комисије Већа за пољопривреду и село од 17.04.2018. године доноси (више…)