Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈКП ”Паркинг сервис” Обреновац

Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14- пречишћен текст и 73/14), члана 36 Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16 и 72/17) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац VII-01 бр. 020-6 од 16. марта 2018. године, објављује (више…)

Постављен камен темељац за Природњачки дом у Арборетуму

Данас је председник Градске општине Обреновац Мирослав Чучковић свечано поставио камен темељац за изградњу природњачког дома у парку Арборетум. Инвеститор радова је Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине, а рок за изградњу овог објекта јавне намене је 90 дана.

(више…)

Прва фаза – Решење о избору корисника средстава посебног програма здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета го обреновац за 2018. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 21.03.2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист Града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и Посебног програма здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину VIII-01 број 020-4/11 од 13.02.2018. године и на основу Извештаја о спроведеном посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту од 12.03.2018. године и предлога Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту за избор парова за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину од 12.03.2018. године, доноси (више…)