Одлука НО ЈКП Водовод и канализација ”Обреновац” о измени ценовника

Одлуку Надзорног одбора ЈКП Водовод и канализација ”Обреновац” о измени ценовника основних комуналних производа и услуга са захтевом за давање сагласности можете погледати овде.

Утрошена средства по јавном конкурсу за подстицај предузетништва

Пре две недеље је Градска општина Обреновац расписала јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица. Тим конкурсом је предвиђена додела бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима у укупном износу од 6.000.000,00 динара из средстава обезбеђених у буџету општине Обреновац за 2018. годину. Бесповратна средства се одобравају привредним субјектима у једнократном износу до 60.000,00. (више…)

РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

Председник Већа градске општине Обреновац дана 02.03.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2017. годину („Сл. лист града Београда“, број 133/16, 9/17, 29/17, 52/17 и 72/17), по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 02.03.2018. године, донео је (више…)

Француски филмски караван “Омаж Цезарима” у СКЦ-у

Француски филмски караван, циклус “Омаж Цезарима”, биће реализован у Спортско културном центру “Обреновац” од 7. до 28. марта 2018. године. Ово је тринаести циклус француских филмова који се приказује у сарадњи са Француским институтом у Београду. (више…)