Одржана акција „Ђаци вас моле, успорите поред школе”

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и градски менаџер Горан Весић присуствовали су данас свечаној представи у СКЦ „Обреновац” којом је ЈКП „Паркинг сервис” обележило почетак другог дела 11. циклуса акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе”.  (више…)

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања из буџета градске општине Обреновац у 2018. години

Председник Већа градске општине Обреновац дана 20.02.2018, године, на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 24 став 1 и члана 25 Правилника о суфинансирању пројеката за оствривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53 и 55 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 8 Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину(„Сл. лист града Београда“, број 103/17), а у складу са Конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години VII – 02 бр. 020-3/186 од 26.12.2017. године на предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања од 20.02.2018. године, донео је (више…)