Усвојен Извештај Комисије за безбедност у саобраћају о спроведеном Позиву за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији ГО Обреновац

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 21.02.2018. године, на основу члана 50 став 2. и 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, број 6/13 и 12/15) и на основу члана 9. Јавног позива и Упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/8 од 25.01.2018.године, разматрајући Извештај Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац о спроведеном јавном позиву за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац, са предлогом Одлуке од 20.02.2018. године, донело je (више…)

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица

Заменик председника градске општине Обреновац, дана 21.02.2018. године , на основу члана 50. став 2. и 52.Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 пречишћен текст и 73/14), Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину VII бр.020-180 од 22. децембра 2017. године и члана 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, бр.103/17), на предлог Комисије за привреду и предузетништво од 20.02.2018. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 21.02.2018. године, расписује (више…)

Пријем за 999. и хиљадитог радника ”Меи те”

Компанија “Меи Та” у Обреновцу запослила је у понедељак 999. и хиљадитог радника – браћу Ђорђа и Јована Миливојевића. Пријем за њих су у згради општине организовали председник општине Обреновац Мирослав Чучковић и в.д. директор Електропривреде Србије Милорад Грчић. (више…)