Коначна ранг листа за доделу студентских награда најбољим студентима са територије Градске општине Обреновац за школску 2017/2018. годину

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 15. фебруара 2018. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 24. Одлуке о студентским наградама (”Сл. лист града Београда”, број 12/14) и члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 6/13 и 12/15), разматрајући  предлог Коначне ранг листе студената за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2017/2018. години који је утврдила Комисија за образовање дана 13.02.2018. године по спроведеном конкурсу по Одлуци Већа градске општине Обреновац  VII – 02 бр. 020-3/ 2 од 12.01.2018. године, донело је следећу (више…)