Uređenje obala kraj atarskih puteva

Nova mehanizacija Javnog preduzeća za izgradnju uređuje obale kraj puteva, mašine rade na sečenju rastinja pored atarskih puteva. Zahvaljujući ovim radovima sugrađani će imati mogućnost da lakše dođu do svojih njiva, a trenutno se rade se prvi i drugi reon. Nakon toga radovi se izvode u Dubravi i Dorćuli, čime će cela mesna zajednica biti obuhvaćena.  (više…)

Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Šljivice

U naselju Šljivice u Obrenovcu nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacionog sistema. Trenutno se izvode radovi koji su predviđeni u drugoj fazi. Predstavnici Gradske opštine Obrenovac i Javnog komunalnog preduzeća ,,Vodovod i kanalizacija” obišli su danas gradilište kako bi se uverili da aktivnosti teku predviđenom dinamikom. (više…)