Јавни позив за ангажовање незапослених лица са евиденције НСЗ-а на пословима доктора стоматологије и медицинских сестара – техничара у оквиру пројекта ”Заједно до здравља”

Председник градске општине Обреновац дана 25. јануара 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 –  пречишћен текст и 73/14) и Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину VII – 01 бр. 020-180 од 22. децембра 2017. године,  расписује (више…)

ПОЗИВ за подношење пријава ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Председник градске општине Обреновац, дана 25. јануара 2018. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 18.01.2018. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11-др. закони), Уредбe Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 8/12, 94/13 и 93/15) и на основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, уз прибављену сагласност Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 25. јануара 2018. године, упућује (више…)

Почели радови на изградњи секундарне канализационе мреже у Уровцима и Кртинској

На територији месних заједница Уровци и Кртинска данас су започети радови на ширењу канализационе мреже, након којих ће се стећи услови да се преко 500 домаћинстава прикључи на канализациону мрежу. (више…)

Комисија за безбедност у саобраћају делила пакете прве помоћи

 

Данас су испред хотела ”Обреновац” чланови Комисије за безбедност у саобраћју уз помоћ патроле саобраћајне полиције организовали акцију поделе пакета прве помоћи возачима моторних возила. (више…)