Решење о образовању комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Председник Већа градске општине Обреновац дана 22. јануара 2018. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и  медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донео је (више…)

Почела изградња пута који повезује Малу Моштаницу и Руцку

Градски менаџер Горан Весић обишао је данас почетак радова на уређењу некатегорисаног пута који повезује Малу Моштаницу и Руцку, односно општине Чукарицу и Обреновац. Догађају су присуствовали и председници ових општина, Срђан Коларић и Мирослав Чучковић.  (више…)