Потписана Европска Повеља о родној равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу

Данас је у Великој сали Градске општине Обреновац председник општине Мирослав Чучковић потписао Европску Повељу о родној равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу. Повеља локалних и регионалних управа у Европи којом се обавезују да користе своја овлашћења и партнерства ради постизања веће једнакости за своје људе. Повеља је потписана у присуству начелника одељења управе ГО Обреновац. (више…)

Нова казнена политика за комунални ред у граду

Данас је у згради Градске општине Обреновац одржана конференција за медије на којој је тема била уклањање дивљих депонија и уређење града. Од ове године Градска општина Обреновац у сарадњи са свим јавним предузећима и комуналним службама, креће у свеобухватну акцију уређења и чишћења града.  (више…)

Конкурс за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2017/2018. години

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 12.01.2018. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 18. Одлуке о студентским наградама (“Сл. лист града Београда” број 12/14), члана 3. става 3. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу стредстава из буџета градске општине Обреновац опредељених за образовање и васпитање VI – 01 бр. 020-2/43 од  29.04.2010. године и VI -02 бр. 020-2/47 од 17.05.2011. године, имајући у виду члан 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину (“Сл. лист града Београда” бр. 103/17), на предлог Комисије за образовање од 09.01.2018. године, донело је (више…)