ЈКП Топловод је данас, 29. априла престао са испоруком топлотне енергије, чиме је завршена грејна сезона 2020/21.