Упис у матичну књигу умрлих

За упис у матичну књигу умрлих од докумената је потребн

  • потврде о смрти издате од надлежне здравствене установе
  • лична карта умрлог и лична карта странке која пријављује
  • извод рођених, венчаних и уверење о држављанству за умрлог
  • упис у матичну књигу умрлих уписује се у месту где је наступила смрт

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер Матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430