Исправке грешке и допуна података у матичним књигама
ИСПРАВКЕ ГРЕШКЕ И ДОПУНА ПОДАТАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА – потребна документа
  • извод из матичне књиге у којој се врши исправка
  • извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка
  • фотокопија личне карте подносиоца захтева
  • ослобођено таксе
  • образац
Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430