Накнадни упис детета у матичну књигу рођених

НАКНАДНИ УПИС ДЕТЕТА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОђЕНИХ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 30. ДАНА – потребна  документа

  • захтев подносе оба родитеља са личним картама
  • извод венчаних за родитеље
  • извод из књиге рођених за родитеље (уколико родитељи нису венчани)
  • уверење о држављанству за родитеље
  • потврда од лекара уколико је рођено у здравственој установи
  • отпусна листа из болнице за мајку и дете уколико је мајка са новорођенчетом пребачено у болницу
  • изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здраствене установе)
  • административна такса 740 динара

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430