Промена личног имена малолетног детета

ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА од докумената је потребно:

  •  извод из матичне књиге рођених за детe
  •  извод из матичне књиге венчаних за родитеље 
  •  уверење о држављанству за дете, (оригинал)
  •  уверење о пребивалишту (за родитеље или родитеља код кога се налази дете, Градски СУП-а Љермонтова бр.12/а)
  •  пријава стана за дете (фотокопија)
  •  записник о признавању очинства
  •  писмена сагласност детета (уколико је дете старије од 10 година)
  •  захтев подносе родитељи - административна такса од 740 динара

Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430