Извештај о спроведеном јавном конкурсу за учешће Градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2017. годину
петак, 07 април 2017 21:31

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 06.04.2017. године, на основу члана 17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу објављеном 27.02.2017. године, утврђује

ИЗВЕШТАЈ  О СПРОВЕДЕНОМ  ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

                                                                                   I

На јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII-01 број 020-4/14 од 24.02.2017. године за финансирање пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац за 2017. годину стигло је 4 пријаве: 

1.Пријава Друштва за церебралну и дечју парализу са пројектом „Ванинституционална подршка особама са последицама церебралне и дечије парализе са територије градске општине Обреновац“. Оцењено је да приложена документација није комплетна јер образац буџета није попуњен у складу са Одлуком о расписивању конкурса и да недостаје доказ да је за претходну годину поднет извештај Агенцији за привредне регистре.

2.Пријава удружења новинара Обреновца са пројектом „Стара бања, нова палешка дама“ . Оцењено је да је приложена документација комплетна.

3.Пријава удружења „Еко – двориште“ са пројектом „Е ЦИКЛАЖА“ – рециклирај електронски и електрични отпад, јер природа то не може. Оцењено је да приложена документација није комплетна јер недостаје копија Статута партнерске организације.

4.Пријава удружења „Круна од нота“ са пројектом „МУЗинклузИКА“. Оцењено је да је приложена документација комплетна.

II

Од укупно 4 пријавe на конкурсу, Комисија предлаже да се 2 пријавe одбацe из разлога што уз пријаве није поднета комплетна документација, односно није у складу са прописаним административним условима, и то:

1. Пријава Друштва за церебралну и дечју парализу са пројектом „Ванинституционална подршка особама са последицама церебралне и дечије парализе са територије градске општине Обреновац. Оцењено је да приложена документација није комплетна јер образац буџета није попуњен у складу са Одлуком о расписивању конкурса и да недостаје доказ да је за претходну годину поднет извештај Агенцији за привредне регистре.

2.Пријава удружења „Еко – двориште“ са пројектом „Е ЦИКЛАЖА“ – рециклирај електронски и електрични отпад, јер природа то не може. Оцењено је да приложена документација није комплетна јер недостаје копија Статута партнерске организације.

III 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА 2 ПРЕОСТАЛА ПРОЈЕКТА

По разматрању пријава и достављене документације подносилаца који испуњавају услове конкурса, од стране свих чланова Комисије, пројекти су појединачно оцењени у складу са мерилима и критеријумима утврђеним Правилником и Одлуком о расписивању конкурса. У овом извештају се даје просек утврђен на основу збира укупних бодова за сваки пројекат, на основу чега је сачињена:

РАНГ ЛИСТА на начин како следи:

  1. Удружењу новинара Обреновца са пројектом „Стара бања, нова палешка дама”, припада укупно 87 бодова.
  2. Удружењу грађана „Круна од нота“ са пројектом „МУЗинклузИКА“, припада укупно 60 бодова.

IV

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2017. ГОДИНИ СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

На основу Ранг листе из тачке III овог извештаја, Комисија предлаже Већу и председнику градске општине Обреновац да донесу одлуку о избору једног пројекта који ће се финансирати средствима буџета Градске општине Обреновац у 2017. години са  укупним износом од 490.000,00 динара .

Предлаже се да се следећем пројекту одобри следећи појединачни износ:

  1. 1.Удружењу новинара Обреновца за пројекат „Стара бања, нова палешка дама ” определе средства у укупо траженом износу од 490.000,00 динара.

V

Комисија предлаже да се пријава УГ „Круна нота“ са пројектом „МУЗинклузИКА“ одбије, на основу оствареног увида у предлоге пројеката, као и средства која су на располагању. Комисија предлаже да се финансира удружење са највећим бројем бодова, будући да би за реализацију пројеката УГ „Круна од нота“ било потребно смањити предложени буџет, што би умањило квалитет предложеног пројеката. Комисија предлаже да се финансира пројекат Удружења новинара Обреноваца, јер је предлог пројекта оцењен са највећим бројем бодова и као такав се сматра најквалитетнијим.

VI

 По разматрању предлога Комисије, а на основу сагласности Већа градске општине, председник градске општине донеће одлуку о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац у 2017. години, у складу са предложеном Ранг листом за финансирање 1 пројекта, чија је укупна вредност 490.000,00 динара.

 Одлуку је потребно доставити учесницима јавног конкурса и објавити на исти начин на који је објављен јавни конкурс.

 На основу Одлуке из првог става ове тачке председник градске општине закључиће уговор о финансирању пројеката удружења средствима буџета градске општине у 2017. години у року од 30 дана од дана доношења Одлуке. 

Сви подносиоци пројекта којима буду опредељена средства из буџета градске општине Обреновац, по овом конкурсу, су дужни да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, достављају наративне и финансијске месечне извештаје ( у року од 7 дана по истеку месеца ) и завршни извештај (након реализације пројекта, најкасније у року од 15 дана).

Учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања овог Извештаја.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
  Даница Тарабић

 

Коментари
Додај нови Претрага
Додај коментар
Име:
емејл:
 
Наслов:
UBBкод:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Морате навести анти-спам код који стоји на слици.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Преузмите информатор о раду ГО Обреновац

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget