Пријава комуналној инспекцији

Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
    
Потребна документација:
Попуњен Захтев за пријаву комуналној инспекцији

Место набавке обрасца: у просторијама инспекције или преузмите овде

Место предаје документације: Услужни центар

Телефон за информације: 011 8726-463, 011 8726-450